O SPOLEČNOSTI

STROJÍRENSKÁ SPOLEČNOST, DISPONUJÍCÍ VÝROBNÍMI KAPACITAMI A STABILNÍM ZÁZEMÍM

JK Nástroje

Hlavní specializací je sériová výroba přesných součástí pro nejrůznější odvětví průmyslu, výroba frézovacích nástrojů a ostření nástrojů pro kovoobráběcí i dřevoobráběcí stroje.

Společnost JK NÁSTROJE s.r.o. má dlouholetou tradici ve výrobě a ostření nástrojů. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro strojírenský, automobilový, energetický a letecký průmysl. Zákazníkům nabízí komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu, výrobky té nejvyšší kvality a odpovídající servis.

Postupně jsme přešli od ostření nástrojů a výroby na klasických strojích, na obrábění přesných dílů na tří, čtyř a pětiosých CNC obráběcích centrech a výrobu nástrojů na CNC bruskách.

Historie JK Nástroje s.r.o.

Společnost JK Nástroje působí na trhu od roku 1996. Firma původně vznikla sdružením dvou fyzických osob v roce 1996, v pronajatých prostorách areálu ZOD. Hlavní činností bylo ostření nástrojů, strojní park tvořili klasické nástrojařské brusky a ostřičky.

Po roce činnosti se firma rozdělila na dva samostatné subjekty. Postupně byla výroba rozšířena i na obrábění součástí a strojní park byl rozšířen o první frézovací CNC stroje a CNC brusku Walter.

Po uzavření bližší spolupráce s Českou zbrojovkou a.s. došlo k dalšímu velkému rozšíření strojního parku o CNC obráběcí centra Kovosvit MAS, CNC Akira Seiki a soustružnická centra Goodway. Následně roce 2009 došlo z důvodu nevyhovujících prostor a snazší obslužnosti k přestěhování firmy do areálu České zbrojovky a.s.

Na jaře roku 2015 byl dokončen nový, moderní výrobní areál v Podolí u Uherského Hradiště a v květnu téhož roku proběhlo stěhování firmy. Tímto krokem se zásadně zvýšily naše výrobní kapacity a to zejména v oblasti sériové výroby a skladování. Nová hala splňuje nejvyšší požadavky spojené s výrobou dílů i výrobou a ostřením nástrojů.
Je zde instalována robotická linka, obsluhující šest CNC center, dodaná společností Kovosvit MAS. Protože je cílem investice co nejvíce optimalizovat výrobu, má pružná výrobní linka mnoho vymožeností, jako je například centrální vstup a výstup materiálu a nástrojů ovládaných robotem společným pro všech šest strojů, čipové identifikace nástrojů, manažerský reporting a mnoho dalších.

Současnost

Obráběcí dílna

Společnost JK NÁSTROJE s.r.o. za poslední čtyři roky značně posílila svoji pozici na strojírenském trhu. Od roku 2011 začala společnost masivně investovat do výroby, inovativních technologií a rekonstrukce výrobních prostor, včetně administrativních.
Od roku 2010 se firma zaměřuje na zkvalitnění kontrolních činností. V tomto období je již firma držitelem certifikátu ISO 9001.
Do provozu byly zavedeny moderní měřící a kontrolní zařízení jako např. souřadnicový měřící stroj GLOBAL Classic, optická a laserová měřidla a další.

V průběhu roku 2016 dochází k zavádění nového plánovacího a informačního systém, který má optimalizovat a maximálně využít strojní kapacity firmy.

Zaměstnanost

JK NÁSTROJE s.r.o. v současné době zaměstnává více než 100 zaměstnanců. Od roku 2011 společnost navýšila počty svých zaměstnanců téměř dvojnásobně.
Vážíme si svých zaměstnanců a  proto pro ně a jejich rodinné příslušníky organizujeme pravidelné firemní akce, a to jak sportovní, tak kulturní a společenské. V tomto trendu chce společnost pokračovat i nadále.

Certifikace

Společnost JK NÁSTROJE s.r.o. má zaveden a certifikován systém řízení kvality, který odpovídá mezinárodní normě ISO 9001:2009.
Jedná se o systém managementu, díky němuž je společnost schopna zajistit a garantovat nejen vysokou kvalitu svých výrobků a služeb. Účinnost systému řízení kvality je každoročně prověřována nezávislými auditorskými firmami.

 

JK-Nastroje_QMS_2017

JK-Nastroje_QMS_CZ

certifikat-QMS_CZ

certifikat-QMS_CZ

zdrava-firma